BrainsCloud.lv Noteikumi

1. VISPĀRĒJIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi nosaka portāla Brainscloud.lv (turpmāk – Portāls) lietošanas kārtību un nosacījumus, un ir saistoši visiem Brainscloud.lv lietotājiem.

1.2. Brainscloud.lv ir tiešsaistes platforma, kur lietotāji var iegādāties tiešsaistes video kursus par tīmekļa izstrādi un SEO.

1.3. Portāls pieļauj tikai maksas piekļuvi izglītojošam saturam. Ja sludinājumos minēta bezmaksas izmēģinājuma versija vai maiņa pret citiem pakalpojumiem vai produktiem, šādi teksti tiks dzēsti bez brīdinājuma.

1.4. Brainscloud.lv portāla darbību uztur un nodrošina SIA BRAINSCLOUD, reģistrācijas Nr. 40203078523, juridiskā adrese: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003.

1.5. Portālā var reģistrēties ikviens, kurš ir ieinteresēts Tīmekļa izstrādē un SEO, un vēlas iegādāties un piekļūt kursiem.

1.6. Portāls nenes atbildību par lietotāju izvietoto informāciju un tās sekām.

1.7. Izveidojot profilu vietnē Brainscloud.lv, lietotāji apliecina, ka viņu sniegtā informācija ir patiesa.

1.8. Lietotāji uzņemas atbildību par sava profila un kursu satura patiesumu un atbilstību.

 

2. Produkta apraksts

2.1 Pārdevējs piedāvā tiešsaistes video kursus par tīmekļa izstrādi un SEO. Kursi ietver :

2.1.1 Apmācības latviešu vai krievu valodā

2.1.2 51 video nodarbību

2.1.3 8 video lekcijas

2.1.4 Materiālus un mājasdarbus

2.1.5 Mājasdarbu pārbaudi

2.1.6. Praktisko darbu

2.1.7. Tikai aktuālu informāciju

2.1.8. Sertifikāts

 

3. PRODUKTA RAKSTUROJUMS UN CENA

3.1. Portālā Brainscloud.lv lietotājs abonē piekļuvi video kursiem par tēmām, kas saistītas ar tīmekļa izstrādi un SEO, apmaksājot to norādītajā veidā.

3.2. Abonementu ir iespējams iegādāties par fiksētu maksu, kas būs norādīta katra kursa aprakstā.

3.3. Produkta Abonementa maksa ir norādīta, ieskaitot visus nodokļus.

3.4. Produkta piedāvājums un cenas Portālā var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Lietotāji piekrīt, ka jaunais cenrādis tiek piemērots jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam Abonementam.

 

4. ABONĒŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Pirms veikt abonementa pasūtījumu, lietotājs pārliecinās, ka šis ir maksas pakalpojums. Tāpat lietotāja pienākums ir iepazīties ar šī portāla Lietošanas noteikumu saturu, apstiprinot to pirms Abonementa iegādes.

4.2. Abonēšana ir Brainscloud.lv maksas pakalpojums un tas ietver piekļuvi izvēlētajam video kursam par tīmekļa izstrādi vai SEO.

4.3. Abonēšanas apmaksas solis ir 1 mēnesis, kas nozīmē 30 kalendārās dienas. Abonements ir uz noteiktu termiņu (6 vai 3 mēneši) un ir aktīvs ar iegādes brīdi un ir spēkā līdz termiņa beigām.

4.4. Abonementu var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās, ievērojot portāla Lietošanas noteikumus.

4.5. Lai iegādātos Abonementu, lietotājs veic apmaksu portālā norādītajā veidā, ievadot nepieciešamo informāciju.

 

5. NORĒĶINU VEIDI

5.1. Lietotājs Abonementu var iegādāties, izmantojot norēķinu karti vai ar rēķinu (ja sazinās ar projekta administrāciju).

5.2. Lietotājs pēc abonementa maksas veikšanas saņem apstiprinājumu no SIA BRAINSCLOUD. 

 

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Šo Lietošanas Noteikumu ietvaros tiek sniegts pakalpojums, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē, kas pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar Produkta abonementa iegādes un aktivizēšanas brīdi.

6.2. Lietotājs ir tiesības 15 dienu laikā no abonēšanas sākuma atteikties no pakalpojumu sazinoties ar SIA BRAINSCLOUD izmantojot e-pastu hello@brainscloud.lv .

 

7. DATU APSTRĀDE

7.1. Datu apstrādes mērķis un nolūks ir distances līgumu noslēgšana, rēķinu sagatavošana un izsūtīšana, maksājuma apstiprināšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu Brainscloud.lv pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze.

7.2. Brainscloud.lv ievēro lietotāja norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi.

7.3. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Distances līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā.

 

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Distances līgums stājās spēkā, lietotājam veicot Produkta abonementa pasūtījumu Brainscloud.lv, piekrītot tā Lietošanas Noteikumiem un samaksājot Abonementa maksu. Distances līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei.

8.2. Lietotājs ir tiesīgs veikt visas darbības, kas attiecas uz Produkta Abonementu, sazinoties ar SIA BRAINSCLOUD.

8.3. Ja kāds no Lietošanas Noteikumu punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citus Lietošanas Noteikumus un pārējie Distances līguma punkti paliek spēkā.

 

9. DISTANCES LĪGUMS

9.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir līgums starp SIA BRAINSCLOUD, reģistrācijas Nr. 40203078523, juridiskā adrese: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003 (turpmāk tekstā – Brainscloud.lv) un abonēšanas pircēju (turpmāk tekstā – Abonents).

9.2. Brainscloud.lv nodrošina online video kursu izvietošanu un piekļuvi to detalizētai apskatei portālā www.Brainscloud.lv (turpmāk tekstā – Portāls).

9.3. Lietotājam Portālā piedāvātos pakalpojumus ir iespēja saņemt pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis attiecīgajiem noteikumiem un ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu.

9.4. Lietotājs var veikt apmaksu par pakalpojumu Portālā piedāvātajā attālinātā maksājuma veidā. Brainscloud.lv nodrošina, ka Lietotājs pakalpojumu var sākt lietot uzreiz pēc maksājuma apstiprināšanas.

9.5. Lietotājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 15 dienu laikā no maksājuma apstiprināšanas.

9.6. Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

9.7. Noteikumi netiek saglabāti, bet ir pieejami pirms pirkuma apstiprināšanas, kā arī tie ir pieejami Portālā.

 

10. SAZIŅA AR MUMS

10.1. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi, lūdzu, rakstiet uz: hello@brainscloud.lv 

10.2. Apmeklējot Portālu Brainscloud.lv, Jūs piekrītat Portāla lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot.

10.3. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no mūsu informatīvo paziņojumu saņemšanas, rakstot mums uz: hello@brainscloud.lv 

10.4. Mums ir tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt šos noteikumus.

10.5. Visas noteikumu izmaiņas tiks publicētas Portālā Brainscloud.lv.